KONTAKTY

SPACEWER
Strojnícka 20
08001 Prešov
tel: 0902 246 989
fax: 051 771 45 95

Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

Nákup tovaru od firmy SPACEWER, s.r.o. môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť týmito Obchodnými podmienkami, ďalej označovaný ako zákazník.

Predávajúcim , ktorý ponúka svoj tovar aj prostredníctvom webovej stránky www.kvalitnedvere.sk je firma SPACEWER, s.r.o. so sídlom Strojnícka 20 v Prešove.

Komunikácia so zákazníkmi prebieha predovšetkým prostredníctvom e-mailu, resp. telefonického rozhovoru.

Ceny

Pre zákazníka vždy platí  aktuálna cena pri záväznom objednávaní, a nemení sa pri zvýšení alebo znížení ceny produktu v budúcnosti. Všetky ceny tovaru a služieb sú uvádzané vrátane zodpovedajúcej DPH 20%.

Ceny , ktoré sú uvedené na webovej stránke predajcu sú platné po celú dobu zverejnenia.

Akciové ceny sú platné do dátumu uvedeného pri produkte, alebo do vypredania zásob.

V prípade väčšieho množstva objednaného tovaru alebo predaja tovaru na ďalší predaj(veľkoobchod) môže predajca poskytnúť kupujúcemu dodatočnú zľavu , ak sa nejedná o akciový tovar.

 

Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru

Firma SPACEWER, s.r.o. sa zaväzuje dodať tovar zákazníkovi na adresu, ktorú zákazník uvedie v objednávke ako miesto doručenia.

Ak sa jedná o objednávky len príslušenstva alebo tovaru do 50 kg je cena za dopravu 9,90 EUR v rámci celého Slovenska na dobierku prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s.. Tento tovar je posielaný 1.triedou s doručením do 2 dní.Tovar , ktorý je na sklade je možné dodať do 48 hodín.Tovar , ktorý nie je na sklade je možné dodať od 4 do 6 týždňov. O termíne dodávky sa informujte u predajcu.

Za tovar , ktorý nie je na sklade môže predajca žiadať zálohovú platbu 10 -50 %.Cena za dopravu sa určuje individuálne podľa vzdialenosti a množstva objednaného tovaru.Nižšie uvedené údaje sú orientačné o možnosti dopravy je vhodné sa vždy informovať u predajcu.

Dopravu tovaru je možné dohodnúť aj bezplatne, hlavne ak termín dodávky a množstvo vyhovuje predávajúcemu.Cena za dopravu môže byť v rámci akciovej ponuky u vybraných tovarov zdarma.Cena za expresnú dopravu t.j. do 48 hodín je podľa hmotnosti tovaru nasledovná:

do 50 kg cena 9,90 EUR v rámci celého Slovenska,

do 100 kg cena 25,- EUR v rámci celého Slovenska,

do 200 kg cena 35,- EUR v rámci celého Slovenska,

do 300 kg cena 45,- EUR v rámci celého Slovenska,

do 400 kg cena 55,- EUR v rámci celého Slovenska,

do 500 kg cena 65,- EUR v rámci celého Slovenska,

nad 500 kg cena 75,- EUR v rámci celého Slovenska.

V osobitých prípadoch je možná dodávka tovaru do 24 hodín so zľavou 50% alebo aj zdarma.

 

Platobné podmienky

 

Všetky ceny tovarov sú uvedené vrátane 20% DPH.

Predávajúci umožňuje platbu na dobierku – úhrada tovaru v hotovosti po prevzatí tovaru.

Platbu v hotovosti v prevádzke firmy.

Platba prevodom na účet firmy. V prípade platby prevodom musí byť tovar uhradený min 1 deň pred dodávkou tovaru.

 

Faktúra a pokladničný doklad

 

Predávajúci vystaví kupujúcemu faktúru a príjmový pokladničný doklad alebo vytlačí originálny doklad z registračnej pokladnice.

Faktúra a doklad o zaplatení sú pribalené pri tovare.

V prípade reklamácie je potrebná faktúra alebo pokladničný doklad, uchovajte si preto tieto doklady.Záruka na tovar.

Predávajúci poskytuje záruku na tovar podľa zákona 24 mesiacov.

Záruka sa vzťahuje na konštrukčnú stálosť jednotlivých prvkov a kvalitu konečnej úpravy jednotlivých prvkov ako sú rozmery a vzájomné prispôsobenie.

Záruka a garancia sa nevzťahuje na poškodenie tovaru , ku ktorému došlo v dôsledku nesprávnych prepravných podmienok a uskladnenia , pri zohľadnení špecifikácie tovaru, ak sa tovar použil aj napriek tomu ,že mal zjavné chyby, ak tovar bol poškodený v dôsledku montážnych chýb, ak tovar postupom času zmenil svoj odtieň v dôsledku silného slnečného žiarenia alebo prirodzenou zmenou odtieňa v dôsledku starnutia, ak bol tovar svojvoľne upravený a ak zmeny a úpravy na tovare vykonali osoby alebo firmy , ktoré sa profesionálne nevenujú poskytovaniu služieb takéhoto charakteru, ak bol tovar poškodený nevhodným používaním a ošetrovaním ,a to predovšetkým pôsobením vlhkosti v podlahe a stenách, zaliatím alebo pretekaním vodoinštalačných a sanitačných zariadení alebo podobných udalostí , ktoré zapríčinili preniknutie vlhkosti , pôsobením inej teploty alebo vlhkosti vzduchu ako odporúčanej, ak došlo k poškodeniu pôsobením tvrdých predmetov alebo pádom ostrých predmetov na tovar, ak sa tovar prešúchal pôsobením piesku, prachu, zvierat alebo bežným dlhodobým používaním na frekventovanom mieste, ak tovar vykazuje prirodzené rozdiely v odtieni a štruktúre, ktoré môžu byť pre daný druh tovaru špecifické.

 

Reklamačné podmienky

 

Zákazník si tovar musí vizuálne skontrolovať ihneď pri a po prevzatí.

Má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. V takomto prípade je povinný spísať s vodičom protokol o škode alebo zásielku odmietnuť prevziať.

Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite po prevzatí zásielky. Neskoršie reklamácie tohoto charakteru nebudú akceptované.

V prípade, že reklamovaná závada bola spôsobená zákazníkom - poškodením výrobku, nevhodným používaním alebo nevhodnou manipuláciou, zákazník je povinný nahradiť predávajúcemu všetky náklady spojené s vybavením reklamácie.

Firma SPACEWER, s.r.o. nezodpovedá za vady, ku ktorým došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach (chemicky agresívne, prašné, vlhké prostredie, vysoké rozdiely teplôt ...), zásahom do výrobku inou ako oprávnenou osobou (odborný pracovník vyškolený na pokládku podláh), alebo ktoré boli spôsobené živelnou pohromou alebo nesprávnym užívaním tovaru alebo nedodržaním správneho postupu pri pokládke podlahy.Reklamovaný tovar neposielajte na dobierku.

 

Poučenie o práve  zákazníka odstúpiť od zmluvy

 

Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru ak bol tovar kúpený cez e-shop.

Zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje písomne alebo e-mailom na adrese spacewer@spacewer.sk alebo iným spôsobom neumožňujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy.

V prípade, že zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatní, vráti tovar firme SPACEWER, s.r.o. spôsobom vopred dohodnutým , a to najneskôr do 3 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil.

Tovar nesmie javiť známky používania a musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale s kompletným príslušenstvom.

Ak tovar plne zodpovedal deklarovaným kvalitatívnym požiadavkám a nebol chybný , zákazník vráti tovar na svoje náklady. Po prijatí vráteného tovaru do 5 dni zákazníkovi vrátime zaplatenú sumu bankovým prevodom, poštovou poukážkou alebo v hotovosti .Ochrana osobných údajov

Naša firma nezhromažďuje Vami poskytnuté osobne údaje v zmysle Zákona c. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov. Osobné údaje sú použité len pre potreby korektného vybavenia objednávky.

Týmto sa zaväzujeme, že Vami poskytnuté osobne neposkytneme tretej osobe (okrem nevyhnutných údajov pre správne doručenie zásielky špedičnej spoločnosti).

Dozorný orgán

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj

Konštantínova 6, 080 01 Prešov 1 
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa 
tel. č.: 051/ 7721 597 
fax č.: 051/ 7721 596

NmUyN